1) Perkara paling penting sebelum Print Banner ialah kita mesti mengetahui saiz/ukuran yang dikehendaki dengan tepat.

Banner kebiasaannya diukur menggunaan kaki (feet/ft). Ia bukanlah bermaksud 1 kaki bersamaan dengan 1 tapak kaki kerana ukuran tapak kaki setiap orang tak sama. 1 kaki bersamaan dengan 12 inci. Saiz tapak kaki lelaki dewasa di Malaysia antara 8 hingga 10 inci sahaja. Manakala wanita pula berukuran 5 hingga 7 inci, jadi tak sesuai jika menggunakan ukuran tapak kaki untuk mendapatkan saiz dengan tepat.

Gambarajah dibawah boleh dijadikan panduan untuk mendapatkan ukuran Banner Dengan Tepat

 

Weight 1 kg